Kültür Sanat

Egeli doktora öğrencisinden hemşirelik eğitimine yönelik sanal oyun projesi

Egeli doktora öğrencisinden hemşirelik eğitimine yönelik sanal oyun projesi  Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi Arş.

Egeli doktora öğrencisinden hemşirelik eğitimine yönelik sanal oyun projesi

Egeli doktora öğrencisinden hemşirelik eğitimine

yönelik sanal oyun projesi

 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik

Esasları Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi Arş. Gör. Turgay

Yalçınkaya’nın yürütücülüğünü üstlendiği “Hemşirelik Eğitiminde Venöz Kan

Örneği Alma Becerisinin Kazandırılmasında Sanal Oyun Simülasyon

Yönteminin Etkinliği: Randomize Kontrollü Bir Çalışma” başlıklı proje

TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Projenin danışmanlığını

Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel üstleniyor.

Proje ekibi açık erişim kapsamında hemşirelik öğrencilere venöz kan örneği

almak için bir sanal oyun simülasyonu geliştirecek ve internet üzerinden

Türkiye’deki bütün hemşirelik öğrencilerinin kullanımına sunacak.

Proje ekibini makamında ağırlayan Prof. Dr. Necdet Budak, “Hayata

geçirdiğimiz proaktif yönetim anlayışı neticesinde ortaya çıkan araştırma kültürü

ve girişimcilik ekosistemi hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimizin

geliştirdikleri projeler önemli kurum ve kuruluşlardan destek alıyor. Hemşirelik

Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel ve öğrencisi Arş. Gör.

Turgay Yalçınkaya’nın hemşirelik eğitimine yönelik projeleri de TÜBİTAK’tan

destek aldı. Hocamızı ve öğrencimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar

diliyorum” dedi.

“Proje kan alma örneğinde tıbbi hataları azaltmayı amaçlıyor”

Proje hakkında konuşan Prof. Dr. Çınar Yücel, “Hemşirelik eğitimi, teorik

ve klinik öğretimden oluşan bir süreçtir ve temel amacı teorik bilginin klinik

uygulamaya aktarılmasını sağlamaktır. Hemşirelik öğrencilerinin hem

psikomotor hem de bilişsel becerilerini güçlendirmek için farklı öğretim

yöntemleri kullanılıyor. Sanal oyun simülasyonu ile öğrencilere klinik karar

verme durumlarına katılma fırsatı sunulacak ve anında geri bildirimle

öğrencilerin performansı değerlendirilecek. Böylelikle, öğrencilerin hemşirelik

becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak profesyonel bir ortamda deneyim

kazandırılacak” dedi.

Proje detayları hakkında bilgi veren Arş. Gör. Yalçınkaya, “Venöz kan

örneği alma (VKÖA), sağlık hizmetlerinin sunumunda yaygın olarak kullanılan

bir laboratuvar prosedürüdür, ancak tıbbi hatalar içinde önemli bir yer tutar. Bu

hatalar, hemolizli numuneler, pıhtılı numuneler, yetersiz numuneler ve hatalı

numuneler gibi çeşitli sorunları içermektedir. Bu tür hatalar, hastaların tanı veya

tedavi süreçlerinin gecikmesine, numunelerin yeniden alınmasına, hasta

güvenliğinin tehlikeye atılmasına ve sağlık bakım kaynaklarının gereksiz

tüketilmesine yol açabilir. Bu nedenle, Ege Üniversitesinde öğrencilerin venöz 

kan örneği alma sırasında karşılaşabilecekleri tıbbi hataları azaltmayı amaçlayan

bir sanal oyun simülasyonu oluşturulması planladık. Bu simülasyon, gelecekteki

sağlık profesyonellerinin daha iyi eğitim almalarına ve venöz kan örneği alma

sırasında potansiyel hataları öğrenmelerine yardımcı olabilir” dedi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL