Gündem

Eşitlikte Çankaya'dan güçlü adımlar

EŞİTLİKTE ÇANKAYA’DAN GÜÇLÜ ADIMLAR    ÇANKAYA YEREL EŞİTLİKTE DE İLERİDE     Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan 2019-2023 ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ 2022 Yılı İlerleme Raporu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenen bir programla katılımcılara anlatıldı.

Eşitlikte Çankaya'dan güçlü adımlar

EŞİTLİKTE ÇANKAYA’DAN GÜÇLÜ ADIMLAR 

 

ÇANKAYA YEREL EŞİTLİKTE DE İLERİDE  

 

Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan 2019-2023 ‘Yerel Eşitlik

Eylem Planı’ 2022 Yılı İlerleme Raporu, Zübeyde Hanım Sosyal

Tesisi’nde düzenlenen bir programla katılımcılara anlatıldı.  

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Mor Bayrak sahibi olan Çankaya

Belediyesi, bu alanda gerçekleştirilen projelere de destek vermeyi

sürdürüyor. Belediye, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)

tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı

kapsamındaki 2023 yılına kadar sürecek Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı (YEEP)

2019 yılında açıklamıştı. 56 sivil toplum örgütünün tavsiye ve katkılarıyla

hazırlanan Eylem Planına ilişkin 2022 yılı ilerleme raporu Zübeyde Hanım

Sosyal Tesisi’nde Çankaya Belediyesi personeli, sivil toplum kuruluşları ve

vatandaşlara anlatıldı. Toplantıda Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın

Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) ile uyumlu olan eğitim, istihdam,

katılım, kentsel hizmetler- çevre, sağlık ve şiddet konuları çalışmanın ana

başlıkları olarak yer aldı.  

Plan çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarla kadınların; yaygın eğitime

katılımını arttırmak, istihdama ve yerel karar alma süreçlerine eşit katılımını

sağlamak, kentsel hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanması, sağlık

hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için yapılan çalışmalara yer verildi.

Eylem planının hedefleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını

arttırmanın yanı sıra kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin planlamalar

bulunuyor. 

 

ÇANKAYA’DA KADINLAR HEM ÇALIŞIYOR HEM SOSYALLEŞİYOR 

Eğitim başlığında özellikle Çankaya Evi kurs programları ile İş ve İstihdam

Merkezi eğitim programlarının, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale

getirmek için yaptığı çalışmalara dikkat çekilirken istihdamla ilgili olarak ise

“Elimin Emeği Evimin Ekmeği” ve “Üreten Eller Pazarı” gibi projelerle

kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine yapılan katkıların da altı çizildi.

Bunlara ek olarak yaşlı ve engelli bireyler için faaliyete geçirilen Baharevleri

ve Engelsiz Yaşam Merkezinin de kişilerin sosyalleşmesi ve kişisel

gelişimlerine katkı sağladığı modellerinin önemine vurgu yapıldı. 

 

KADIN VE ÇEVRE DOSTU BELEDİYE: ÇANKAYA 

Raporun Kentsel Hizmetler ve Çevre başlığında ise belediyenin tüm hizmet

binalarının ve sorumlu olduğu kamusal mekânların engelsiz hale getirilmesi;

çevreye ve iklim değişikliğine duyarlı hale getirilmesi için yapılan

faaliyetlerinin yanı sıra iklim dostu kent kapsamında ilgili sivil toplum örgütleri

işbirliğinde yapılan çalışmaların önemine vurgu yapıldı. Çankaya ilçesinin

güvensiz, riskli ve karanlık bölgelerinin tespiti ile ilgili yapılan çalışmalar,

eşitlikçi kent planlama ilkelerine uygun örnek- pilot mekân düzenlemeleri,

katılımcı tasarım atölyeleri, parklar, pazar yerleri ve otoparkların kadınların,

engellilerin, yaşlıların ve çocukların kullanımına uygun olarak düzenlemeye

devam edilmesi ve belediyeye bağlı olarak hizmet vermekte olan barınakların 

ve veterinerlik hizmetlerinin geliştirilmesi gibi çalışmalar da toplantıda ön

plana çıkarıldı. 

ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA KARŞI SOMUT ÇÖZÜMLER 

Sağlık başlığında en dikkat çeken çalışmalar ise Çankaya Evlerinde,

Baharevlerinde, Kadın Sığınma Evi’nde; ilk yardım, kadın sağlığı (üreme

sağlığı, aile planlaması, kadın hastalıkları, kanser vs.) eğitimlerinin düzenli

aralıklarla verilmesi, kadın sağlığına ilişkin danışmanlık hizmetlerinin

geliştirilmesi ve bu alanda farkındalık çalışmalarına devam edilmesinin kadına

ve toplum sağlığına katkısı ele alındı. Şiddet başlığında öne çıkan faaliyetler

ise Kadın Sığınma Evleri ve Kadın Danışma Merkezleri’ndeki destek

çalışmaları oldu. Çalışmaların en önemli ayaklarından biri Çankaya Belediyesi

ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında şiddet mağdurlarına

destek vermek amacıyla imzalanan, Acil Yardım Hattı Protokolü ve Çankaya

Belediyesi ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi arasında, kadınların ve

çocukların hukuki destek almalarını sağlamak için imzalanan protokol oldu. 

 

Toplantıda ayrıca Yerel Eşitlik Eylem Planı 2022 İlerleme Raporu’nun basılı

hali de katılımcılara verildi. İki oturumdan oluşan toplantının ilk kısmında

Çankaya Belediyesi tarafından ilerleme raporuna ilişkin bir sunum yapıldı.

Ardından Kadın Koalisyonu üyesi İlknur Üstün’ün moderatörlüğünde

gerçekleşen soru-cevap kısmının ile toplantı sona erdi.  

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL