Gündem

EÜ Danışma Kurulu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi

EÜ Danışma Kurulu, İzmir Valisi Dr.

EÜ Danışma Kurulu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi

EÜ Danışma Kurulu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın

başkanlığında gerçekleştirildi

 Ege Üniversitesi (EÜ) Danışma Kurulu, İzmir Valisi

Dr.   Süleyman   Elban’ın   başkanlığında   yapıldı.   Ege   Üniversitesinin   mevcut

durumunun   değerlendirilmesi   ve   gelecek   hedeflerinin   belirlenmesi   amacıyla

yapılan toplantıya EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bornova Kaymakamı

Muzaffer Şahiner, Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, kamu kurumlarının il

müdürleri,   sivil   toplum   kuruluşlarının   yetkilileri,   özel   sektörün   üst   düzey

temsilcileri,   basın   kuruluşlarının   yöneticileri,   EÜ  Öğrenci   Konseyi   Başkanı

Kadir  Gülhan   ile  üniversite  üst  yönetimi  katıldı.  Danışma  Kurulu  öncesinde

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ı makamında

ziyaret ederek Ege Üniversitesi Senato Üyeleri ile bir araya geldi.

Ege Üniversitesinin;  iş, kültür, sanat ve spor dünyası ile kamu kurumları,

sivil   toplum   kuruluşları,   ulusal   ve   uluslararası   dış   paydaşlarla   ilişkilerinin

geliştirilmesi,   eğitim-öğretim,   araştırma-geliştirme,   topluma   katkı,   sosyal-

kültürel   ve   sportif   faaliyetlerinin   planlanması   amacıyla   yapılan   toplantıda,

katılımcılar fikir ve önerilerini paylaştı.  

Toplantıda konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “Bilim dünyasıyla

yakın ilişkiler  kurmak, biz  idareciler   için çok önemli.   İdarecilik,  bilgi  destek

mekanizmalarımızın   güçlü   olmasına   dayanır.   Bu   mekanizma   güçlü   değilse

yaptığımız işte bir eksiklik olacaktır.  Bu sebeple bizler de üniversitelerimizin

çağrılarına cevap veriyoruz. Maksadımız, ilimizdeki üniversitelerimizin mevcut

yapılarının   gelişmesi,   kurumsal   kapasitelerinin   daha   da   güçlenmesidir.

Kurumsal   kapasiteyle   birlikte   bilimsel   yeteneklerinin,   eğitim   ve   akademik

başarılarının artması bizim temel arzumuzdur. Bu artan başarının, bu yetenek ve

kabiliyetlerin;   sadece   üniversitelerin   yetiştirdikleri   öğrencilere   değil,   aynı

zamanda biz idare edenlere, tüm paydaş sektörlere, İzmir halkına ve tüm ülke

insanımıza   faydası   olsun   istiyoruz.   Bu   tür   toplantılar   da   bu   imkânlardan

yararlanmanın   bir   yöntemidir.   Dolayısıyla   biz   bunu   ciddi   manada   verimli

kullanmayı arzu ediyoruz. Bu iş birliğinin güçlenmesi; üniversitenin katkısının

şehre   yansıması,   şehirle   entegre   olması   adına   oldukça   önemli.   Dolayısıyla

buradaki  herkes  kazan-kazan  için  burada.  Bu kazan-kazan sadece   ilimiz   için 

değil,   ülkemiz   için   de   geçerli.     Herkese   katılımı   için   teşekkür   ediyorum,

toplantımızın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Kaliteyi kurum kültürü haline getirdik”

Ege   Üniversitesinin   son   dönemde   önemli   başarılara   imza   attığını

vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz bünyesinde bulunan

tüm eğitim –  öğretim  faaliyetleri,   araştırma ve  geliştirme dâhil   sunulan   tüm

hizmetlerde   uluslararası   kalite   standartlarına   ulaşmak,   akademik   birimlerin

akreditasyonunu sağlamak üzere kapsamlı bir yol haritası oluşturularak başarılı

çalışmalara   imza   attık.   Kalite   politikaları   ekseninde   yürüttüğümüz   disiplinli

çalışmalar  neticesinde  büyük bir  başarı   ivmesi  kaydedilerek  2017 yılında  11

olan   akredite   program   sayısı,   bugün   itibariyle   53’e   ulaştırdık.   2020   yılında

Yükseköğretim   Kalite   Kurulu   (YÖKAK)   tarafından   başlatılan   ‘Kurumsal

Akreditasyon   Programı’na   (KAP)   da   başvuruda   bulunan   ve   55   üniversite

arasından   seçilerek   Kurumsal   Akreditasyon   Programına   dahil   edilen   11

üniversite arasında yer alan Üniversitemiz, 2021 yılında YÖKAK tarafından beş

yıl   süreyle   akredite   edilen   ilk   devlet   üniversitesi   olmaya   hak   kazanmıştır.

Üniversitemizde   kurum   kültürü   haline   getirdiğimiz   kalite   kavramını   tüm

faaliyetlerimizde temel prensip olarak benimsememizin yanında kazandığımız

başarıları sürdürülebilir kılmak da ciddi önem arz etmektedir” dedi.

Prof. Dr. Budak, “Bölgemizin önemli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri

olarak   öğrencilerimize   staj   için   kapılarınızı   açarak,   mezun   ettiğimiz

öğrencilerimizi   istihdam   ederek,   akademik   personelimiz   ile   ortak   araştırma

projelerini   hayata   geçirerek,   akademisyenlerimizin   bilgi   ve   deneyimlerini

paylaştığı   etkinliklerine   katılarak   destekliyor   ve   tanıyorsunuz.   Tüm   bu

etkileşimlerimizde öğrencilerimiz, mezunlarımız ve akademisyenlerimizin güçlü

ve geliştirilmeye açık olduğunu düşündüğünüz yönlerini bizlere aktararak somut

adımlar atmamızı sağlayacak geri bildirimleri almak istiyoruz” diye konuştu. 

İzmir’in   kamu,   özel   sektör   ve   sivil   toplum   kuruluşlarının   üst   düzey

temsilcilerinden oluşan Ege Üniversitesi Danışma Kurulu’nda; eğitim-öğretim,

araştırma-geliştirme,   sanayi   ve   toplumla   ilişkiler   gibi   konularda   fikir   alış

verişinde bulunuldu. Kurul Üyeleri,   kurulda yer almalarından ötürü duydukları

memnuniyeti dile getirerek Ege Üniversitesi ile iş birliği çalışmalarını artırarak

devam edeceklerini vurguladılar.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL