Gündem

Uluslararası kuruluşların kadın politikaları CSÜS hakları ile güçlenecek

CİSÜ Platformu, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ile buluştu.

Uluslararası kuruluşların kadın politikaları  CSÜS hakları ile güçlenecek

CİSÜ Platformu, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ile buluştu. 

 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu, geçtiğimiz günlerde Ankara'daki Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Kurumu (UN WOMEN), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantılarda, Uluslararası kuruluşların kadın politikalarının güçlenme, istihdam, kadınlara yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği başlıkları altında cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarını öne çıkarılmasının ve vurgulamasının önemi vurgulandı.

 

Görüşmelerde, CİSÜ Platformu’nun tanıtılmasının yanı sıra, platformun 6 ilde cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmet sunumuna ilişkin gerçekleştirdiği çalıştaylarda öne çıkan sonuçlar sunuldu. CİSÜ Platformu Kadın+ Sağlığı Çalışma Grubu’nun şiddetin kadın sağlığına etkileriyle ilgili tespitlerinin de paylaşıldığı toplantılarda, ortak amaçlar doğrultusunda projelerin hayata geçiririlebileceği belirtildi. 

 

Ankara’da gerçekleştirilen görüşmelerde, uluslararası kuruluşların kadın politikalarının güçlenme, istihdam, kadınlara yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği başlıkları altında CSÜS haklarını savunması gerektiği mesajı verildi. Ayrıca, Türkiye’deki HIV epidemisinin güncel durumuna değinilerek, HIV'le yaşayan LGBTİ+ların deneyim ve ihtiyaçları aktarıldı. Viral yük belirlenemeyen düzeydeyse HIV’in cinsel yolla bulaşma olasılığın olmadığı yönünde, ‘Belirlenemeyen=Bulaşmayan (B=B)’ olarak adlandırılan güncel bilimsel bulgunun altının çizildiği toplantıda, uluslararası kuruluşlardan Türkiye'de tıp camiasının bu bilimsel veriyi benimseyerek uygulamalarına yansıtmaları için destek istendi. Dünya Sağlık Örgütü’nün kamuyla ortak çalışmaları ve saha birikimiyle CİSÜ’nün amaçladığı STK-kamu işbirliğini destekleyecek kilit bir konumda olduğu belirtilerek, CİSÜ’yü paydaşları arasına dahil etmesi önerildi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’yla yapılan toplantıda ise platform çalışmaları tanıtıldı ve 1. Basamak sağlık kurumlarındakiCSÜS hizmetlerini iyileştirecek politika önerilerini birlikte geliştirmek üzere işortak proje olanakları konuşuldu.  

 

Görüşmelere CİSÜ Platformu’ndan Yonca Cingöz ve Filiz Kocaboğa, CİSÜ üyelerinden Pozitif-İz Derneği’nden Çiğdem Şimşek, SPoD’dan Oğuzhan Nuh, HÜKSAM’dan Türküler Erdost, BÜKÇAM’dan Ezgi Türkçelik katıldı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu toplantısına 

UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, Temsilci Yardımcısı Zeynep Basarankut, Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Gökhan Yıldırımkaya ve UNFPA Türkiye Program ve Ortaklıklar Sorumlusu Nazife Ece Karaduman katıldı. UNWOMEN ile yapılan görüşmeye ise Mülteci Destek Programı’ndan Sorumlu Gözde Bingüler Eker ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Güçlü Sivil Alan projesinden sorumlu Gülbanu Dertli katıldı. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL