Ekonomi

Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri, 2021

Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri (IFATS), yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan veya dolaylı olarak yabancı kontrolünde olan girişimlere ait bilgileri içeren bir istatistiktir.

Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri, 2021

Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri (IFATS), yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan veya dolaylı olarak yabancı kontrolünde olan girişimlere ait bilgileri içeren bir istatistiktir.

Yabancı kontrollü girişim istatistikleri, Avrupa İş İstatistiklerine (EBS) ilişkin 27 Kasım 2019 tarihli ve 2019/2152 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ve EBS Yönetmeliği uyarınca teknik düzenlemeleri belirleyen 30 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/1197 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak derlenmektedir.

Bu istatistikteki ekonomik göstergeler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından derlenen ve yayımlanan “Yapısal İş İstatistikleri” kapsamında yer alan girişim verilerinden elde edilmiştir.

2021 yılında toplam cironun %12,7’si yabancı kontrollü girişimler tarafından elde edildi

Yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2020 yılında 6 154 ve 2021 yılında 6 111 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2020 yılında %13,8, 2021 yılında ise %12,7 oldu.

Tütün ürünleri imalatı yabancı kontrolünün en yoğun olduğu faaliyet oldu

Tütün ürünleri imalatı 2021 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının %91,8 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise %46,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

Yabancı kontrollü girişimlerin ülkelere göre dağılımında sayı ve ciro bakımından en büyük paya sahip ülke Almanya, ikinci en büyük paya sahip ülke ise ABD oldu

Yabancı kontrollü 6 111 girişimden 1 025 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2021 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı %13,1 oldu. ABD kontrolündeki 698 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı ise %13,1 olarak gerçekleşti.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL